Xử lý vi phạm trong nhập khẩu xăng dầu và dầu nhờn động cơ đốt trong


Trong đó xăng dầu là mặt hàng tiền kiểm (công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu – mức 3). Còn dầu nhờn động cơ đốt trong là mặt hàng hậu kiểm (công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu – mức 2).

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước đối với các hàng hóa trên được quy định chi tiết tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP; Nghị định 154/2018/NĐ-CP; Thông tư 06/2020/TT-BKHCN.

Doanh nghiệp cần lưu ý về các xử lý vi phạm trong nhập khẩu xăng dầu và dầu nhờn động cơ đốt trong. Ảnh ST

Doanh nghiệp cần lưu ý về các xử lý vi phạm trong nhập khẩu xăng dầu và dầu nhờn động cơ đốt trong. Ảnh ST

Đối với các vi phạm trong nhập khẩu:

1. Hàng hóa nhập khẩu là dầu nhờn động cơ đốt trong, căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp có kết luận hàng hóa không phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018./BKHCN, cơ quan kiểm tra (Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa) thực hiện:

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, yêu cầu người nhập khẩu tạm dừng lưu thông, tiến hành thu hồi hàng hóa đó, báo cáo cơ quan kiểm tra lượng hàng hóa còn tồn, đã tiêu thụ, tình trạng bảo quản hàng hóa và đề xuất biện pháp khắc phục tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy;

Tiến hành kiểm tra tại cơ sở lưu giữ của người nhập khẩu để xác định lượng hàng hóa vi phạm còn tồn, đã tiêu thụ. Lập biên bản kiểm tra thực hiện và tiến hành niêm phong hàng hóa vi phạm.

Lập biên bản vi phạm hành chính trong đó nêu rõ lượng hàng hóa vi phạm và phương án đề xuất biện pháp khắc phục của người nhập khẩu.

Báo cáo cơ quan có thẩm quyền (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Cơ quan kiểm tra tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kiểm tra sau tái chế (đối với trường hợp tái chế trong nước) trước khi đưa ra lưu thông và thông báo lô hàng được lưu thông nếu kết quả đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Trong quá trình xử lý, nếu có khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả đánh giá sự phù hợp hoặc kết quả đánh giá sự phù hợp không thống nhất về cùng lô hàng nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra yêu cầu người nhập khẩu thực hiện đánh giá sự phù hợp lại tại tổ chức đánh giá sự phù hợp do cơ quan kiểm tra lựa chọn. Kết quả thử nghiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp do cơ quan kiểm tra lựa chọn là cơ sở để cơ quan kiểm tra tiếp tục xử lý.

Đối với các lô hàng cùng loại tiếp theo của người nhập khẩu vi phạm về chất lượng được quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý Mức 3. Nếu sau 03 lô hàng nhập khẩu liên tiếp do người nhập khẩu chứng minh, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa nhập khẩu, không gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường và kể từ khi bị áp dụng biện pháp quản lý Mức 3 mà cơ quan kiểm tra không nhận được khiếu nại, tố cáo về hoạt động nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định chuyển về áp dụng biện pháp quản lý Mức 2 trước đó đối với hàng hóa của người nhập khẩu đó cho các lô hàng tiếp theo.

2. Hàng hóa là xăng dầu nhập khẩu có kết quả đánh giá sự phù hợp không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trước khi thông quan, cơ quan kiểm tra (Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa) ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, Báo cáo cơ quan cấp trên (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thực hiện chuyển hồ sơ (gồm bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, kết quả đánh giá sự phù hợp, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, công văn của cơ quan kiểm tra gửi cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để xử lý theo quy định của pháp luật hải quan) cho cơ quan hải quan để xử lý theo quy định của pháp luật hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan và phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình xử lý. Báo cáo Cơ quan cấp trên kết quả xử lý đối với lô hàng nhập khẩu không đạt chất lượng.

Các điểm cần chú ý đối với kiểm tra chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu:

– Đối với các lô hàng không đạt về chất lượng thì các chỉ tiêu không đạt thường gặp:

+ Độ nhớt động học

+ Hàm lượng kiềm tổng

+ Độ tạo bọt

– Người nhập khẩu nên kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng tại bản chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất để xác định sớm nếu có chỉ tiêu không phù hợp với QCVN tương ứng.

Các điểm cần chú ý đối với kiểm tra chất lượng xăng dầu trong nhập khẩu

– Đối với các lô hàng không đạt về chất lượng thì các chỉ tiêu không đạt thường gặp

+ Trị số RON

+ Hàm lượng lưu huỳnh

+ Chỉ tiêu cảm quan

+ Hàm lượng Olefin

– Người nhập khẩu cần chú ý kiểm tra tính thống nhất giữa các tài liệu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng và các tài liệu đăng ký làm thủ tục hải quan.

N. HạnhQua bài viết trên, guiquanaodimy.com mong đã chia sẻ tới các bạn một vài thông tin về Xử lý vi phạm trong nhập khẩu xăng dầu và dầu nhờn động cơ đốt trong

Nếu bạn đang có những thắc mắc cần được giải đáp về vận chuyển hàng hóa quốc tế, gửi hàng đi Mỹ hãy nhấc máy gọi ngay tới số Hotline để được tư vấn miễn phí nhé.

Xem thêm tại

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *