Truyện audio: Toàn chức pháp sư – dị bản (1461 – 1465)=================================
ღ Video Editor: ykuta
ღ Encode + Uploader: ykuta
ღ Effect: ykuta
#ykuta (
=================================

0:00:00 Chương 1461: Gặp nhau (thượng)
0:06:00 Chương 1462: Gặp nhau (hạ)
0:12:28 Chương 1463: Vòng một vương tuyển
0:19:42 Chương 1464: Thứ nguyên âm luật
0:28:06 Chương 1465: Bại lộ rồi

See on Youtube

Related Posts

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *