Tòa đại biểu xem xét quyền lợi của UPS


Nhân viên báo cáo [email protected]

Đăng ngày 6 tháng 1 23

Hội đồng Tòa án theo luật định của Quận Boone đã họp vào tối thứ Ba và Ủy ban Tài chính và Ngân sách đã nhận được một nghị quyết ủng hộ việc hoàn trả thuế bán hàng địa phương cho cơ sở United Parcel Service (UPS) trên Đường Harrison Industrial Park.

Mục này là hoàn toàn có sẵn cho người đăng ký.