Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào?Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào? – Câu hỏi của chị Linh, Hà Nội.


Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 18/2019/QĐ-TTg quy định như sau:

Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Dây chuyền quy trình cũ được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau:

a) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên quan đến dây chuyền kỹ thuật nhập khẩu thì dây chuyền kỹ thuật đó phải được sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một nước. Trong số các nước G7, Hàn Quốc dẫn đầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Năng lực sản xuất (tính bằng số sản phẩm do dây chuyền sản xuất ra trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt trên 85% công suất hoặc hiệu suất sản xuất thiết kế.

3. Mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

4. Dây chuyền công nghệ, công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ .

5. Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Vì vậy, các dòng thủ công cũ được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các tiêu chí trên.

Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào?

Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào? (hình ảnh từ Internet)

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng

1. Thông tin nhập khẩu:

Ngoài các thông tin nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp còn phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu doanh nghiệp. Đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu phải có mẫu ủy thác nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định do tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 của quyết định này cấp. Nội dung chứng thư giám định phù hợp với quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 10 của quyết định này.

2. Trình tự, thủ tục nhập khẩu:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và các chứng từ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

b) Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định nếu nguyên liệu, chứng từ nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này đầy đủ, hợp lệ và có phiếu giám định đã qua sử dụng tuyến đường kỹ thuật. Hồ sơ đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 5 Quyết định này.

Vì vậy, sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký nêu trên, người đăng ký có thể nộp cho cơ quan hải quan và cơ quan này sẽ xem xét cho phép thông quan khi xét thấy hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Tiêu chuẩn cấp phép nhập khẩu,

Nội dung của giấy chứng nhận kiểm tra dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là gì?

Theo quy định tại Điều 7, khoản 1, điểm b và Điều 10, khoản 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Phiếu thẩm định kỹ thuật tuyến sử dụng phải có các nội dung sau:

– tên, năm sản xuất, nhãn hiệu, số sê-ri, loại (kiểu máy), nước sản xuất và tên nhà sản xuất máy móc, thiết bị đã qua sử dụng;

– thời gian và địa điểm đánh giá;

– trạng thái của dây chuyền kỹ thuật trong quá trình kiểm tra (có chạy hay không);

——Phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá; Một trong các nước G7, Hàn Quốc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn quốc gia (nếu có) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Số và tên (nếu có) bất kỳ) dùng để đánh giá sự phù hợp tuyến kỹ thuật theo quy định;

Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), của một trong các nước G7, tiêu chuẩn quốc gia của Hàn Quốc thì trên sản phẩm phải ghi rõ nội dung an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường liên quan đến tuyến đường kỹ thuật sử dụng. thủ công. Giấy chứng nhận đánh giá.

– Đối với dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng: rà soát, đánh giá kết quả đánh giá theo từng tiêu chuẩn quy định và kết luận dây chuyền kỹ thuật đã sử dụng có tuân thủ quy định hay không. Đối với tiêu chuẩn quy định phải liệt kê tên nước, tên cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ, địa chỉ liên hệ, website (nếu có), năng lực sản xuất;
Qua bài viết trên, guiquanaodimy.com mong đã chia sẻ tới các bạn một vài thông tin về Tiêu chuẩn nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ cũ là gì? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu dây chuyền kỹ thuật đã qua sử dụng như thế nào?

Nếu bạn đang có những thắc mắc cần được giải đáp về vận chuyển hàng hóa quốc tế, gửi hàng đi Mỹ hãy nhấc máy gọi ngay tới số Hotline để được tư vấn miễn phí nhé.

Xem thêm tại

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *