Tiếp xúc sớm với mebendazole làm tăng nguy cơ viêm loét đại tràng ở người lớn | Cập nhật từ bác sĩ, y tá và dược sĩ


Một nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc sớm với mebendazole, một loại thuốc chống côn trùng phổ rộng, có xu hướng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét đại tràng (UC) khởi phát ở người trưởng thành.

Trong nghiên cứu đoàn hệ dựa trên dân số này, các tác giả đã sử dụng dữ liệu lịch sử được thu thập trong tương lai về tất cả các cá nhân sinh ra ở Đan Mạch trong khoảng thời gian từ 1995 đến 2018. Họ xác định mức độ phơi nhiễm mebendazole ở trẻ em dưới 18 tuổi và giai đoạn đầu đời (dưới 5 tuổi).

Các phân tích hồi quy mối nguy theo tỷ lệ Cox đã điều chỉnh sau đó được thực hiện để đánh giá rủi ro phơi nhiễm mebendazole đối với bệnh viêm ruột (IBD), UC và bệnh Crohn (CD) sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn.

Tổng cộng có 1.520.290 cá nhân đã được xác định, trong đó 615.794 người đã tiếp xúc với Mbz khi còn nhỏ hoặc ở tuổi vị thành niên. Sau đó, 1.555 và 1.499 cá nhân lần lượt được chẩn đoán mắc IBD ở trẻ em và người lớn.

Trên phân tích đa biến, việc tiếp xúc với mebendazole ở độ tuổi <18 không liên quan đáng kể với IBD khởi phát ở trẻ em hoặc người lớn (tỷ lệ rủi ro được điều chỉnh [aHR]0,97, khoảng tin cậy 95% [CI]0,87-1,07 và aHR, 1,08, KTC 95%, 0,97-1,19).

Khi hạn chế tiếp xúc với mebendazole ở giai đoạn đầu đời (<5 tuổi), không quan sát thấy mối liên quan nào với IBD khởi phát ở trẻ em (aHR, 0,98, KTC 95%, 0,87-1,11), nhưng nguy cơ IBD khởi phát ở người trưởng thành tăng đáng kể (aHR, 1,17, KTC 95%, 1,04-1,31). Nguy cơ gia tăng này là do viêm loét đại tràng (aHR, 1,32, 95% CI, 1,12-1,55) nhưng không phải do CD (aHR, 1,03, 95% CI, 0,87-1,22).

Các tác giả cho biết: “Những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp xúc sớm trong cuộc sống trong việc ảnh hưởng đến nguy cơ mắc IBD sau này”.Read more

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *