Thuế Nhập Khẩu Máy Tính Để Bàn Năm 2023


Hiện nay, với sự phát triên của công nghệ thông tin thì máy tính trở nên rất phổ biến. Trên thị trường có rất nhiều các loại máy tính khác nhau từ máy tính bàn đến máy tính xách tay. Theo quy định của pháp luật thì khi muốn đưa số lượng lớn máy tính từ nước ngoài về thị trường trong nước thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính. Vậy thủ tục nhập khẩu máy tính là như thế nào? Thuế xuất nhập khẩu đối với máy vi tính được quy định như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Thuế Nhập Khẩu Máy Tính Để Bàn Năm 2023

Thuế Nhập Khẩu Máy Tính Để Bàn Năm 2023

Table of Contents

1. Cơ sở pháp lý      

– Luật Hải quan 2014

– Nghị định 08/2015/NĐ-CP

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

– Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

– Quyết định 04/2017/QĐ-TTg

2. Có phải xin giấy phép nhập khẩu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì “Máy tính xách tay mới 100%” không phải xin giấy phép nhập khẩu.

– Không được nhập khẩu máy tình đã qua sử dụng

3. Mã HS khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

– Đối với máy tính xác tay

+ Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook mã HS 84713020

– Đối với máy tính để bàn

+ Máy tính để bàn có mã HS 84714190

4. Tại sao phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

Theo quy định tại Luật Hải quan, máy tính không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, vì vậy, khi muốn nhập khẩu máy tính thì làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

– Cũng tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thì Chủ hàng hóa khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan theo quy định.

– Mặt khách cũng tại Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan

Như vậy khi muốn nhập khẩu máy tính từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính theo quy định của pháp luật.

 

5. Điều kiện để được thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính tại hải quan

– Không thuộc trường hợp máy tình cấm nhập khẩu: Máy tình đã qua sử dụng

– Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu máy tính thì phải nộp thêm kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay, giấy chứng nhận đăng ký hợp quy và kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

– Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành

Nội dung nhãn mác trên hàng tối thiểu cần bao gồm:

+ Tên hàng hóa

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

+ Xuất xứ hàng hóa

+ Model, mã hàng hóa (nếu có)

6. Các bước để thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính và dán nhãn năng lượng cho máy tính

Bước 1: Thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa

– Căn cứ Phụ lục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin và truyền thông). Theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Đăng ký kiểm tra chất lượng

– Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 có ban hành kèm theo “Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Tuy nhiên máy tính để bàn không thuộc danh mục này. Không phải thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

Như vậy, đối với nhập khẩu máy tính xách tay thì phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa, còn đối với nhập khẩu máy tính để bàn thì không phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Hồ sơ thực hiện kiểm tra nhà nước đối với máy tính xách tay trước khi thông quan

– Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng theo mẫu: 4 bản gốc

– Hợp đồng (sales contract)

– Hóa đơn thương mại (commercial invoice)

– Quy cách đóng gói (packing list)

– Vận tải đơn (House bill)

– Chứng nhận xuất xứ (C/O): bản chụp của tổ chức cá nhân nhập khẩu.

Cơ quan nộp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu máy tính xách tay

– Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh. Mở tờ khai hải quan tại chi cục nào thì đăng ký tại tỉnh, thành phố đó.

Thời gian thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa

– Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu.

– Sau khi hệ thống phản hồi hồ sơ đạt thì nộp bản cứng. Chi cục tiêu chuẩn đo lường ký đóng dấu. 1 bản doanh nghiệp lưu và 1 bản nộp cho hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Thủ nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy tình thực hiện thủ tục nhập khẩu tại các cơ quan, tổ chức thủ nghiệm hiệu suất năng lượng đã được Bộ Công Thương cấp phép

Căn cứ thực hiện

Theo Công văn số 1786/TCHQ-GSQL V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu – Tổng Cục hải quan,  hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.

Như vậy để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa đối với máy tính thì phải thực hiện thủ nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiẻu

Tiêu chuẩn Việt Nam khi thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng tổi thiểu

– TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11847:2017 MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY – ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

– TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

Quy trình thực hiện thủ nghiệm hiểu suất năng lượng tối thiểu

– Thương nhân nhập khẩu máy tính mang mẫu ứng với từng loại model lên các cơ quan, đơn vị để kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng được cấp phép bởi Bộ Công Thương về thủ nghiệm hiệu suất năng lượng.

– Thành phần giấy tờ cần có để phục vụ cho việc thủ nghiệm hiệu suất năng lượng: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhãn phụ của sản phẩm kèm theo sản phẩm ứng với từng loại model.

– Lưu ý phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị vô thời hạn cho model cùng chủng loại.

– Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng và giấy chứng nhận đăng ký hợp quy (đối với máy tình xách tay) để được thông quan.

Bước 3: Đăng ký hợp quy sản phẩm khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

Căn cứ thực hiện

– Thông tư 11/2020/BTTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông

Một số trường hợp không phải thực hiện công bố hợp quy sản phẩm máy tính

– Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

–  Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

– Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng;

– Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại;

– Quà biếu, tặng trong định mức thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

– Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức thuế;

– Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập – tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam;

– Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

– Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);

– Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;

– Hàng hóa tái nhập khẩu để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

– Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

– Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

Quy trình đăng ký hợp quy cho máy tính khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

Theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTTTT

Hồ sơ đăng ký hợp quy cho sản phẩm máy tính thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính để trước khi thông quan

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập

– Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu hợp quy có sự thay đổi.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho nhà sản xuất kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản).

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này:

c.1. Báo cáo tự đánh giá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện hoặc bản sao báo cáo tự đánh giá do nhà sản xuất thực hiện kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản). Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.

+ Tên sản phẩm, hàng hóa.

+ Hãng sản xuất.

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.

+ Số, ngày cấp kết quả đo kiểm sản phẩm. Kết quả đo kiểm này phải được cấp bởi đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá.

+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

+ Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

+ Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy.

c.2. Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.

Thẩm quyền thực hiện đăng ký hợp quy cho máy tính khi nhập khẩu máy tính

– Cục Viến thông

Thời gian thực hiện

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

+ Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

+ Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

Bước 4: Thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính (Thông quan hàng hóa)

Căn cứ thực hiện

Sau khi đã thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm đối với máy tính xách tay và thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu, đăng ký hợp quy sản phẩm. Thương nhân tiến hành thủ tục khai hải quan

Bộ hồ sơ nhập khẩu máy tính cơ bản gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Giấy kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay

– Kết quả thủ nghiệm hiệu suất năng lương

– Thông báo đăng ký hợp quy sản phẩm

-Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Bill of Lading

– C/O nếu có

– Các chứng từ khác (nếu có)

Nơi thực hiện khai hải quan cho thủ tục nhập khẩu máy tính

– Cơ quan hải quan tại cửa khẩu nơi có hàng hóa đăng chờ khai hải quan

Thuế khi nhập khẩu máy tính

– Mã số 8528.51.20, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%

– Mã số là 8528.52.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%

Bước 5: Đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy tính

Cơ sở thực hiện

– Theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg thì mặt hàng màn hình máy tính phải được dán nhãn năng lượng: Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.

– Mặc khác theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BCT Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ xin dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

– Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu

– Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

– Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

– Nhãn phụ của sản phẩm

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền đăng ký dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh

– Vụ tiết kiểm năng lượng và phát triển bền vững – Bộ Công Thương

– Thời gian thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng: 03-05 ngày làm việc

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng cho máy tính nhập khẩu

– Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;

– Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

– Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp của chúng tôi về quy định liên quan đến thuế xuất nhập khẩu máy vi tính. Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tinQua bài viết trên, guiquanaodimy.com mong đã chia sẻ tới các bạn một vài thông tin về Thuế Nhập Khẩu Máy Tính Để Bàn Năm 2023

Nếu bạn đang có những thắc mắc cần được giải đáp về vận chuyển hàng hóa quốc tế, gửi hàng đi Mỹ hãy nhấc máy gọi ngay tới số Hotline để được tư vấn miễn phí nhé.

Xem thêm tại

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *