Phố Wall sẽ chứng kiến ​​những thăng trầm lớn vào năm 2022 và tiền điện tử sẽ trở nên phổ biến hơn


Wall Street sees major ups and downs in 2022 while crypto goes more mainstream - Gửi quần áo đi Mỹ

Đăng ngày 26 tháng 12 năm 2022 lúc 3:30 chiều

Năm 2022 là một chuyến tàu lượn siêu tốc đối với thị trường chứng khoán toàn cầu.

Điều này đặc biệt đúng ở Phố Wall, nơi đang phải chiến đấu với lạm phát, lãi suất tăng và sự sụp đổ của loại tài sản mới nhất, tiền điện tử.

John Terrett của CGTN báo cáo.
Read more

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *