Ngày 23 Âm Mở Kinh Này''Phật Tổ Phù Hộ Bệnh Sẽ Hết Cơ Thể Mạnh Khỏe ''Bình An Tài Lộc Ùa Đến Cả KétMở Kinh Này”Phật Tổ Phù Hộ Bệnh Sẽ Hết Cơ Thể Mạnh Khỏe ” Bình An Tài Lộc Ùa Đến Cả Két

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

See on Youtube

Related Posts

41 Comments

 1. Nam mô Con lạy 10 Phương Phật Con Xin Sám Hối của ông Phật Tổ con kính chúc các thầy đã tụng kinh cho chúng con luôn học lương thiện cảm ơn các bạn đã tải video xuống cho mình nghe

 2. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ tát
  Con trăm lay van chín phương trời mười Phật
  Mười phương chu Phật chu Phật mười phương
  Pho hô đô trị cho đại gia đình con luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc bình an may mắn trong cuộc sống

 3. Nguyện ngày an lành,đêm an lành,đêm ngày sáu thời an lành, tất cả các thời đều an lành.Nguyện xin Phật thường da hộ.
  Nam mô ADi Đà Phật.

 4. Nam mô a di đà Phật nam mô mười phương chi Phật nam mô bổn sư thích ca mau ni Phật nam mô quan thế âm Bồ tát. Nam mô quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh tai qua nạn khỏi triều từ tật bệnh. Nam mô a di đà Phật

 5. Con niệm nam mô a Di Đà Phật con lạy Phật tổ gia hộ cho con được mạnh khỏe bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi nam mô a Di Đà Phật

 6. Nam mô a Di Đà Phật con Cầu xin sám hối cầu trời phật chứng chi phù hộ độ trì cho con Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật

 7. Nam mô a di da phat . Nam mô me hien quan thê âm bô tat . Nam mô bôn sư thich ca mô ni phât . Nam mô duoc sư luu ly phât như nhu quang như lai . Con xin cac vi đô cho chung sinh co duoc cuoc song an lanh va hanh phuc . Va đo cho con vuot qja. Kho khăn nay . Con xin nguyen dêm thân xac nay hiên vê ngôi tam bao . Vê voi phat . Con se nge theo loi phat day . Nam mô a di da phât

 8. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Con xin thành kính chi ân công Đức giảng dạy vô lượng của thầy cho chúng con xin nương tựa vào những lời Pháp vô cùng quý báu của thầy chỉ dạy để chúng con tu sửa thân tâm khẩu ý của chúng con hàng ngày
  Con xin thành kính chúc thầy luôn nhiều sức khỏe a

 9. Nam mô a Di đà phạt con xin cầu an sam con xin càu phạt tổ phù hộ cho con và gia đình con các cháu mạnh khoẻ bình an làm ăn may mắn mọi việc hành thông vạn sự như ý a Di đà phạt

 10. Nam mô a Di Đà Phật con xin đức Phật pho ho độ trì cho đại gia đình con được bình an phước lộc đưa tới chuyển dữ đây đi nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ-tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ-tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ-tát nam mô đại thế chỉ bỏ tat nam mô đại thế chỉ bồ tát nam mô đại thế chỉ bỏ tat nam mô đại nguyện địa tạng Vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng Vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng Vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bỏ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bỏ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bỏ tát nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *