Em chuyên gửi hàng sang nước ngoài, đa dạng các loại mặt hàng, mọi người cần tư


Em chuyên gửi hàng sang nước ngoài, đa dạng các loại mặt hàng, mọi người cần tư vấn hỗ trợ thì nhanh tay liên hệ cho e ạ🥰❤️.Cảm ơn mụi người gất nhìu ạ.🥰🤩

Thông tin dịch vụ bên em 🇻🇳 – 🌎:

⚡️ Nhận gửi hàng thực phẩm, mỹ phẩm, th.uốc tây, thực phẩm chức năng, hàng thịt, quần áo thường (F.a.k.e), đồ thủ công mỹ nghệ,…….

⚡️ Hỗ trợ miễn phí lấy hàng – đóng hàng tại nhà trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

⚡️Miễn phí hút chân không cũng như các phí như thùng giấy , thùng xốp sẽ không thu thêm tiền

⚡️Cung cấp mã tracking sau khi gửi hàng và bộ phận CSKH theo dõi tracking mỗi ngày

⚡️Tuỳ loại giá cho từng dịch vụ cho khách muốn gửi đi nhanh hay đi chậm

———-

Thông tin liên hệ :

🏢Địa chỉ : 127/17 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

☎️Liên hệ : Zalo 0352295341 hoặc inbox Facebook ( Mỹ Ty)

📞Hotline: 0352.295.341 ( Mỹ Ty )

👉Fanpage : [https://www.facebook.com/profile.php?id=100086346145664](https://www.facebook.com/profile.php?id=100086346145664&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=-UK-R)

🌟Địa chỉ web :[http://www.nguoivanchuyenvn.com/chuyen-phat-nhanh-di](http://www.nguoivanchuyenvn.com/chuyen-phat-nhanh-di?fbclid=IwAR0BzJD7au9Gs3rKM4GOsKn9SnD9WLjyLyecGRhhDlgl8yB9rQ2hmkkF_hI)

[#Gửihàngđimỹ](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91im%E1%BB%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiCanada](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91icanada?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiUK](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91iuk?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiEU](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91ieu?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiPháp](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91iph%C3%A1p?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiĐức](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91i%C4%91%E1%BB%A9c?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiÝ](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91i%C3%BD?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiHàLan](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91ih%C3%A0lan?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiÚc](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91i%C3%BAc?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiSingapore](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91isingapore?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiMalaysia](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91imalaysia?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiHàn](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91ih%C3%A0n?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiNhật](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91inh%E1%BA%ADt?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiChina](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91ichina?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiThailand](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91ithailand?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#GửihàngđiDubai](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ng%C4%91idubai?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#Gửihàngquốctế](https://www.facebook.com/hashtag/g%E1%BB%ADih%C3%A0ngqu%E1%BB%91ct%E1%BA%BF?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#ĐắcHộiExpress](https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91%E1%BA%AFch%E1%BB%99iexpress?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R) [#DịchvụgửihàngquốctếtạiTPHồChíMinh](https://www.facebook.com/hashtag/d%E1%BB%8Bchv%E1%BB%A5g%E1%BB%ADih%C3%A0ngqu%E1%BB%91ct%E1%BA%BFt%E1%BA%A1itph%E1%BB%93ch%C3%ADminh?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9W1hZRGgk93vwaHKyv7ChVqDSgVEI_86g1OME8WHEcZ1dS871PjZvKqDrimjFOvaEl94RyP3oIVL_FZ3z-u7WthYEjP0oVnZpa7DRE5dguzp-mTFU02MrDPG-OHmsLMyjlcVDWZX9d9GkIgZ9yGOEB6iWHjSnsQAKZ-k7v9GKkQ&__tn__=*NK-R)

320668710 556076885985188 8334230621969598329 n.jpg? nc cat=109&ccb=1 - Gửi quần áo đi Mỹ
320695811 717618152916697 6640472845650467920 n.jpg? nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=nGOk9h9aeqMAX s1tAM& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ
320971810 539002161471098 334511639853274970 n.jpg? nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=GjPhGlztYlEAX83tv6u& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ
320811414 687363783006490 4229724651023498125 n.jpg? nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=UZ pIcSYKokAX 6j8P4& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ
320819853 538720108165352 8001743151149723229 n.jpg? nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=PGm6A40Oit0AX8z3u6n& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ


See more

Tổng hợp dịch vụ Gửi hàng nhanh 247 đi nước ngoài

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *