Related Posts

3 Comments

  1. các bạn tư vấn viên tư vấn còn mập mờ chưa chính xác… ngày đáo hạn là 100 tuổi… khi người được bảo hiểm chết thì sao?? mà có mấy ai sống được 100 tuổi đây

  2. Tôi có mua bảo hiểm nhân thọ dai chi goi 15 năm 1 năm 7trieu cho 2 vợ chồng và đã đóng được 3 năm mà khi làm hồ sơ thì người cô tôi làm bên nhân viên bán bảo hiểm làm cho tôi và cô tôi ký hợp đồng bảo hiểm dùm tôi bằng chữ viết in, cô bảo khi nào dao hạn hợp đồng bảo hiểm thì cũng kỳ tên bằng chữ viết in như vậy là được, bạn cho tôi hỏi như vậy có được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *