cước phí xe 7 sao dc có 15k vậy mấy bác, xăng thì tăng rồi, trời còn mưa nữa, đi

cước phí xe 7 sao dc có 15k vậy mấy bác, xăng thì tăng rồi, trời còn mưa nữa, đi đón 4km, trả khách 10km mà dc có 140k tổng phí😂 !chạy này đổ xăng va bảo dưỡng vs tiền ăn nữa là còn 20k trà đá à mấy bác

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq - Gửi quần áo đi MỹAn VBmEj0LPhn7r9Xz5guezTJlexmqlwQ - Gửi quần áo đi MỹAn OY9MLHL ZSjdewcBHqsUqbG iKP7YPdv VtLFuTjPb6JeVsW1ptvkRgGXI8lL3mIfyuCjIzzN5JF YVzwnU8ZKYcYb0PKaeIHGfC0HZDZMTjHQ - Gửi quần áo đi Mỹ


See more

Tổng hợp dịch vụ Gửi hàng nhanh 247 đi nước ngoài

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

11 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *