Chuyên gia: Nếu không chịu đựng được những thời khắc khó khăn và lỗ tạm thời thì tốt nhất nên gửi tiết kiệm

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống, lãi suất tiền gửi lại đi lên, có nhiều nhà đầu tư đã tìm đến kênh tiền gửi tiết kiệm. Chuyên gia cho rằng đây là điều tất yếu bởi những nhà đầu tư ít kiến thức, thiếu kinh nghiệm, khả năng kiểm soát cảm xúc kém thì sẽ khó có thể đứng vững trước những biến động của thị trường.

7722455068984085314?url=https%3A%2F%2Fcafefcdn.com%2Fzoom%2F600 315%2F203337114487263232%2F2022%2F10%2F14%2Fphoto1665721179418 - Gửi quần áo đi Mỹ

Chuyên gia: Nếu không chịu đựng được những thời khắc khó khăn và lỗ tạm thời thì tốt nhất nên gửi tiết kiệmSee more

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *