Chế độ tử tuất trong Bảo hiểm xã hội có thay thế được Bảo hiểm nhân thọChế độ tử tuất trong BHXH nếu tính toán chi tiết thì như một khoản tiết kiệm, có lãi, có bù trượt giá mà nhà nước cam kết sẽ hoàn lại cho người dân nếu chẳng may qua đời.

Chế độ tử tuất phát huy tác dụng tối đa trong trường hợp người lao động tử vong do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Các trường hợp khác thì thực sự không tối ưu.

Chính vì vậy mà nó không thay thế được BHNT.

#Chế_Độ_Tử_Tuất #Bảo_hiểm_nhân_thọ #Tử_tuất_1_lần #chuyển_giao_rủi_ro #Tối_ưu_hoá_chi_phí_bảo_hiểm #Tối_Đa_Hoá_Bảo_Vệ

See on Youtube

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *