– ̣̂ ̂̉ ̀ ́ , , , ̂̀ ̣̂


– ̣̂ ̂̉ ̀ ́ , , , ̂̀ ̣̂ ✈ ‼

✅ Nhận chuyển tất cả mặt hàng kể cả hàng cồng kềnh (laptop, nước hoa, linh kiện điện tử, quần áo, giáy dép,….)

💰💰Giá cước cạnh tranh chỉ từ 2xx/kg

🚀🛫Chuyến bay mỗi tuần, đảm bảo hàng về ổn định

👉👉Nhận chuyển hầu hết các mặt hàng (cả một số hàng khó), cả hàng lẻ và số lượng lớn, dịch vụ uy tín – an toàn tuyệt đối

🏢🏢Chính sách bảo hiểm và đền bù rõ ràng

Liên hệ 📱 0867707790

🌐[http://chuyenhangquocte.vn/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchuyenhangquocte.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Kz8aooO3BXhnD3La2nV6nor1dvl27he4poHcrcBLjx3agDqbprs_-N_0&h=AT1g6-Re7zxJqT5g7CnKTiQnoFbCxpdYQoJgXVsG6D4C2BZ3hTInSEmgveF1mFNbMmKLIme6_K9yHIujvs8sGNclg0VDiiR781DBhd4ZUaMAiOjHfZLU8e71XhqxPOXy1tewwQosI7eCN8mGB_OenvBO_WxawPmDhWA28ZKO3urLIH2FWVw-ATyTv4w4jmLnOmP2oAWxhN8jDpfv7QulQjtdzCduRgWnMXpQVjSeZpi56M_6-Pm3X62tEvg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1xz_dl2l1jQVVchudzURUzJXRXbdw5QaQ6eKOLgvpNuFjLETFn8Qy1HCVs–H7-DI1z377SuWJzvFH2d7z8PtXvalS9bvS57KaDxl3M73G5Q3Pm749Mu5n9lRDn2w9Mp6_FfMAu9rv73TqaukDa1N1RmCN4Hetyl79Vgk)

316037321 3377375765869949 7467681227265630117 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=bzQczwR hzsAX9XkVt8& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ
315648523 3377375789203280 2251254703611550569 n.jpg? nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=NdlmPuSJP6YAX8blneT& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ
316135800 3377375742536618 6429241992714094191 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=hJDFXuPUL3UAX8WgZtj& nc ht=scontent - Gửi quần áo đi Mỹ


See more

Tổng hợp dịch vụ Gửi hàng nhanh 247 đi nước ngoài

Avatar of David
Nơi cung cấp thông tin tổng hợp về dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi quần áo đi Mỹ, gửi hàng đi Mỹ,… Read more at guiquanaodimy.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *